–>    CONTINGUTS PROVA D’ACCÉS LLENGUATGE MUSICAL – ENSENYANÇA ELEMENTAL   <—

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS PER AL PRÒXIM CURS 2017-2018:

  • ENSENYANÇA ELEMENTAL (convocatòria setembre):              De l’1 al 15 de juny.

DATES PROVES D’ACCÉS:

  • ENSENYANÇA ELEMENTAL (convocatòria setembre):            5 de setembre, a les 17h

Si has decidit estudiar música, has vingut al lloc adequat. Ací tens les assignatures de cada curs i un fum de preguntes que potser en algún moment et faràs. Totes tenen respostes molt sencilles.

I si encara t’ho estàs pensant, a què esperes? No pots deixar passar aquesta oportunitat de passar-t’ho en gran.

Vine a fer música amb nosaltres!!

1 Què es un Centre Professional autoritzat de Música?

Es un lloc on s’estudia música. S’aprén a tocar un instrument, es fan moltes amistats amb les quals tocaràs en grup, faràs audicions i t’ho passaràs pipa. Però a més obtindràs titulacions oficials, tindràs preferència alhora d’escollir col.legi i podràs convalidar algunes assignatures.

 

2 Com s’organitza els estudis musicals?

S’hi organitzen en tres grups:

L’ensenyança Elemental: 4 cursos
L’ensenyança Professional: 6 cursos
Grau Superior: 4/5 cursos

 

3 Quins instruments puc estudiar en el Centre Profesional de Música Districte Marítim Grau Gandia?

Tens molts on triar: CLARINET, CONTRABAIX, FAGOT, FLAUTA TRAVESSERA, GUITARRA, OBOÉ, PERCUSSIÓ, PIANO, SAXÒFON,TROMBÓ, TROMPA, TROMPETA, TUBA,VIOLA, VIOLÍ I VIOLONCEL.

 

4 Es car estudiar en el Centre?

No és gens car i a més tenim instruments per a prestar a canvi d’un dipòsit el qual tornem a la fi del l’ensenyança elemental.

 

5 N’hi han alguna classe d’ajudes econòmiques als alumnes?

Sí, l’Escola de Música ofereix ajudes económiques a tots els estudiants d’Ensenyança Elemental, en base a la situació econòmica familiar de cadascú així com a les notes finals de cada curs.

 

7 Com s’entra?

Cal fer prova d’aptitud per a entrar en l’ensenyança elemental (inscripció gratuïta). La prova es realitzarà la primera setmana de setembre.

 

8 Quants dies a la setmana aniré?

L’horari del curs es triarà en el mes de juny una vegada formalitzada l’inscripció.

 

9 Si suspens en juny, hi ha examens en setembre?

No

 

10 Si suspens una assignatura, repetiré el curs?

No, passes amb eixa assignatura pendent fins que la recuperes.

 

11 Si en supens dues, repetiré?

Sí. Aleshores hauràs de tornar a fer tot el curs, però això no passarà perquè estudiaràs molt.

 

12 Puc repetir tantes vegades com vullga??

No. Sols pots repetir un curs en el l’ensenyança elemental. Però recorda que portar una assignatura pendent no és repetir.

 

13 Si aprove l’ensenyança elemental, tindré un certificat?

Sí, pero recorda que l’hauràs de sol.licitar en secretaria.

 

14 Si aprove el l’ensenyança elemental, ja em puc matricular en el l’ensenyança professional?

No exactament. Has de fer una prova d’accés que segurament superaràs sense problemes.

 

15 En què consisteix això de les convalidacions amb el col.legi?

Tant si aproves l’ensenyança elemental com si superes la prova d’accés, podràs convalidar una assignatura optativa d’ESO, és a dir que no hauràs de fer-la i se’t qualificarà amb la nota que hages obtingut en la prova o en l’ensenyança elemental.

16 Què es això de tindre preferència per a escollir col.legi o institut?

Per llei, els centres d’ensenyament general tant públics com privats concertats (col.legis i instituts) han de donar prioritat en l’admissió als alumnes que cursen estudis musicals en un conservatori o centre professional autoritzat. També tindràs prioritat en l’elecció d’horari (si hi ha més d’un).

 

Normativa:

Centre autoritzat per Ordre de 8 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació. Centre Adscrit al Conservatori Josep Climent d’Oliva

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 1995 de les Direccions Generals d’Ordenació i Innovació Educativa i de Centres Docente, sobre competències administratives dels Centres que impartixen ensenyaments de música o de dansa aliens a la xarxa de Centres de la Generalitat Valenciana

CONVALIDACIONS amb ESO, Batxillerat i compatibilitat d’estudis:

DECRET 159/2007 de 21 de setembre de 2007 (DOGV 5606 25.09.2007)